Més enllà de les funcions i les atribucions que els estatus li assignen, la personalitat i la rellevància de no poques figures que han presidit l’Acadèmia, ha estat un factor determinant per a configurar el caràcter i la trajectòria científica de la corporació, i per a assolir un paper fonamental i molt influent en el desenvolupament jurídic i institucional del país.

Actual president de l’Acadèmia

Francesc Tusquets i Trias de Bes

L’advocat i professor Dr. Francesc Tusquets i Trias de Bes ha estat elegit President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, en sessió celebrada el dia 15 de desembre. Substitueix en el càrrec al notari Lluís Jou i Mirabent, que va ser President des del 17 de desembre de 2016.

Francesc Tusquets i Trias de Bes, acadèmic numerari des del 6 de novembre de 2012, data en la que va llegir el discurs d’ingrés amb el títol “Abús del dret i tutela de la minoria en les societats de capital”, havia ostentat els darrers quatre anys el càrrec de Secretari de la Junta de Govern.

Advocat especialitzat en Dret Civil i Mercantil, professor titular de Dret Mercantil de la UB i autor de nombroses publicacions en matèria de les seves especialitats. Vocal del Tribunal Arbitral de Barcelona i director de la revista Anuario de Justicia Alternativa.

Relació dels presidents de l'acadèmia desde 1840 fins nostres dies.

1879 - 1882

JOAN BAPTISTA ORRIOLS I COMAS

1877 - 1879

AMADOR GUERRA I GIFRE

1875 - 1877

JOSEP PENA I ROCA

1873 - 1875

ESTANISLAU REYNALS I RABASSA

1886 - 1888

MAGÍ PLA I SOLER

1882 - 1883

MANUEL DURAN I BAS

1864 - 1867

FELIP VERGÉS I PERMANYER

1861 - 1864

MARIÀ RIVES I TÁMARO

1859 - 1861

PERE NOLASC VIVES I CEBRIÀ

1848 - 1857

RAMON MARTÍ I D’EIXALÀ

1841 - 1848

JOSEP BERTRAN I ROS

1897 - 1899

ÀLVAR M. CAMÍN I LÓPEZ