Més enllà de les funcions i les atribucions que els estatus li assignen, la personalitat i la rellevància de no poques figures que han presidit l’Acadèmia, ha estat un factor determinant per a configurar el caràcter i la trajectòria científica de la corporació, i per a assolir un paper fonamental i molt influent en el desenvolupament jurídic i institucional del país.

Actual president de l’Acadèmia

Francesc Tusquets i Trias de Bes

L’advocat i professor Dr. Francesc Tusquets i Trias de Bes ha estat elegit President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, en sessió celebrada el dia 15 de desembre. Substitueix en el càrrec al notari Lluís Jou i Mirabent, que va ser President des del 17 de desembre de 2016.

Francesc Tusquets i Trias de Bes, acadèmic numerari des del 6 de novembre de 2012, data en la que va llegir el discurs d’ingrés amb el títol “Abús del dret i tutela de la minoria en les societats de capital”, havia ostentat els darrers quatre anys el càrrec de Secretari de la Junta de Govern.

Advocat especialitzat en Dret Civil i Mercantil, professor titular de Dret Mercantil de la UB i autor de nombroses publicacions en matèria de les seves especialitats. Vocal del Tribunal Arbitral de Barcelona i director de la revista Anuario de Justicia Alternativa.

Relació dels presidents de l'acadèmia desde 1840 fins nostres dies.

1906 - 1907

ANTONI M. BORRELL I SOLER

1905 - 1906

JOSEP PELLA I FORGAS

1903 - 1905

RAMON D’ABADAL I CALDERÓ

1899 - 1901

GUILLEM M. DE BROCÀ I DE MONTAGUT

1895 - 1897

JOAN J. PERMANYER I AYATS

1894 - 1895

JOSEP M. PLANAS I CASALS

1982 - 1894

MANUEL DURAN I BAS

1890 - 1892

FELIP BERTRAN I D’AMAT

1888 - 1890

JOAN COLL I PUJOL

1871 - 1873

MAGÍ PLA I SOLER

1883 - 1886

MELCIOR FERRER I BRUGUERA

1867 - 1871

MANUEL DURAN I BAS