Més enllà de les funcions i les atribucions que els estatus li assignen, la personalitat i la rellevància de no poques figures que han presidit l’Acadèmia, ha estat un factor determinant per a configurar el caràcter i la trajectòria científica de la corporació, i per a assolir un paper fonamental i molt influent en el desenvolupament jurídic i institucional del país.

Actual president de l’Acadèmia

Francesc Tusquets i Trias de Bes

L’advocat i professor Dr. Francesc Tusquets i Trias de Bes ha estat elegit President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, en sessió celebrada el dia 15 de desembre. Substitueix en el càrrec al notari Lluís Jou i Mirabent, que va ser President des del 17 de desembre de 2016.

Francesc Tusquets i Trias de Bes, acadèmic numerari des del 6 de novembre de 2012, data en la que va llegir el discurs d’ingrés amb el títol “Abús del dret i tutela de la minoria en les societats de capital”, havia ostentat els darrers quatre anys el càrrec de Secretari de la Junta de Govern.

Advocat especialitzat en Dret Civil i Mercantil, professor titular de Dret Mercantil de la UB i autor de nombroses publicacions en matèria de les seves especialitats. Vocal del Tribunal Arbitral de Barcelona i director de la revista Anuario de Justicia Alternativa.

Relació dels presidents de l'acadèmia desde 1840 fins nostres dies.

1934 - 1937

AMADEU HURTADO I MIRÓ

1932 - 1934

JOSEP ROIG I BERGADÀ

1930 - 1932

RAMON COLL I RODÉS

1925 - 1930

ANTONI M. BORRELL I SOLER

1922 - 1925

JOSEP ORIOL ANGUERA DE SOJO

1920 - 1922

JOAN MARTÍ I MIRALLES

1918 - 1920

FRANCESC DE P. MASPONS I ANGLASELL

1917 - 1918

NARCÍS VERDAGUER I CALLÍS

1915 - 1917

LLUÍS DURAN I VENTOSA

1913 - 1915

GUILLEM A. TELL I LAFONT

1911 - 1913

JOAN MALUQUER I VILADOT

1907 - 1909

JOAQUIM ALMEDA I ROIG