XI Premi Puig Salellas

El passat dia 17 de desembre en un acte solemne al Col·legi de Notaris de Catalunya, es va procedir a atorgar, l’ XI Premi Puig Salellas. El premi va ser concedit a l’acadèmic i president del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, Hble. Sr. Joan Egea Fernández i la glossa va ser a càrrec de l’acadèmic i catedràtic emèrit de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, Dr. Ferran Badosa i Coll.

Aquest acte va ser presidit per la Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Ester Capella i Farré i el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, l’Il·lm. Sr. Joan Carles Ollé.

Entre d’altres autoritats, destacar l’assistència d’un gran nombre dels nostres acadèmics i també destacar la presència de l’ Excm. Sr. Antonio Recio Córdova, acadèmic i president de l’Audiència Provincial de Barcelona, del Sr. Xavier Bernadí, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques i del Dr. Albert Lamarca, president de la Comissió Jurídica Assessora.

El Premi Puig Salellas fou instituït per l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, l'octubre de 2009, en record i homenatge de qui fou el seu Degà president, brillant i reconegut notari i jurista, exemple de saviesa, prudència i arrelament a la cultura, a la vida jurídica i a la societat catalana.

I es concedeix anualment a la persona física o jurídica que, en l'àmbit de Catalunya, acrediti una destacada trajectòria d'estudi, investigació, creació, docència o aplicació del dret, com a valuosíssima manifestació de la cultura dels pobles i com a instrument imprescindible de pau social i de justícia.

S’adjunta foto invitació.

Tarjeton Academia Definitiu 03 10 2011

ANTERIOR NOTÍCIA SEGÜENT NOTÍCIA
Últimes notícies